STUREGYMNASIET

I årets festival har vi etablerat ett samarbete med Sturegymnasiet, som har flera spetsutbildningar med nationellt intag, däribland musik och film . Tommie Haglund föreläser i musikhistoria på skolan sedan en lång tid tillbaka. Många elever har fått inblick i den klassiska musikens värld med hjälp av Tommies livfulla berättelser, från dåtid till nutid.

Linda Alexandersson är  en av de elever Tommie träffade på Styregymnasiet och som fortsatte med sina musikstudier i Malmö på musikhögskola i bl.a. komposition. Det är roligt att få välkomna Linda till årets festival.   
Kören från Sturegymnasiet medverkar på konserten på lördagkväll med tre kompositioner av Linda.

Har du fått biljett i sidoskeppet i kyrkan?
Med hjälp av Sturegymnasiets elever på estetiska programmets filminriktning kommer vi  att kunna använda storbildsskärmar där man enkelt ska kunna följa vad som händer  på scenen.