Recensioner och ord om
Tommie Haglunds musik

It isn’t often that I am able to write about ravishingly beautiful 21st century music, but that is actually what TH composes... Most of all this is music from the heart.
(Mark Medwin Fanfare magazine USA)

En svidande vacker porträttskiva.
(Johanna Paulsson tidningen Opus)

Tommie Haglund förstår världen som ett klingande kosmos.
Betyg fem av fem.
(Hans Ackerman Kulturradio Berlin)

En musik med sällsam aura. Det är rofyllt överväldigande och på samma gång oändligt vackert. Betyg fem av fem
(Martin Nyström Dagens Nyheter)

Unique and poweful music. Some of the greatest contemporary music written in the 21st century. Haglund is rapidly establish himself as one of the major original voices on contemporary music, not just in Scandinavia but worldwide.
(Nick Barnard Musicweb International England)

Det är svårt att stilistiskt placera honom och sådana resonemang är egentligen onödiga. Hans musik är djupt personlig och står helt för sig själv. En fulländad kompositör som alltid behåller den musikaliska spänningen över de ibland ganska omfattande fraserna. 
(Martin Blaumeiser fem av fem i Klassik heute Tyskland)

Music of imagination and intense lyricism. I have been bowled over by the sonorous and compositional merits of this disc. I hope as many readers as possible get to try this distinct Swedish voice.
(Hubert Culot Musicweb International England) 

Orkestrar och cellister världen över har all anledning att gripa tag i Flaminis aura.                   
(Tobias Lund Sydsvenska Dagbladet)

Extremt färgrikt och gripande. Musiken kan verka svårgripbar och mystisk och ibland provocerande. Genom sin mångfacetterade rikedom skapar den tveklöst ett stort utrymme för projicering av egna erfarenheter.
(Lucas Katzmarek Twoja Muza, Polen) 

In Hymnen an die Nacht Haglund dares to be grand in cynical times, dares to open a vista into another world that makes ours look very gossamer.
(Aram Yardumian Times’ Quotidian, USA)                                                                  

Den mest personlige svenske tonsättaren i vår tid är Tommie Haglund.
(Stig Jacobsson tidningen Hi FI musik)

This disc is an excellent introduktion to get to know the extraordinary mystical and intriguing music of TH. One of the most interesting artists of our time.
(Lucas Katzmarec Musyka 21, Polen)

Hans violinkonsert är ett enastående verk som i Sverige bara kan jämföras med Allan Petterssons 2a violinkonsert när det gäller ansats och visionär kraft... den djupt personliga cellokonserten.., det handlar om oerhört vacker musik ett slags svärernas musik som är melodiös på ett sorts svävande sätt där yttre och inre rymder går samman. 
(Sten Widstrand betyg fem av fem Kulturdelen)

Som tonsättare går Tommie Haglund sina egna vägar, bara trogen mot sig själv. Det blir lätt en subjektiv musik, som går direkt in i lyssnaren, från hjärta till hjärta. Kanske skulle någon drista sig att kalla den romantisk. I hans musik kan man finna en smärta, kanske motiverad av de kroppsliga smärtor han själv känner efter en svår ryggskada, men omformad för att bli mer allmänmänsklig. Ett öppet
sinne kan lätt identifiera sig med Haglunds musik.
(Stig Jakobsson ur festivalprogrammet 2016)