fredag 19 oktober - söndag 21 oktober 2018
halmstad - sweden

tommie haglund

Läs mer om Tommie Haglund genom att följa länken.

Det finns musik som upprättar en alldeles egen värld, vid sidan av den vi befinner oss i. Annan musik – och till den hör Tommie Haglunds verk – förändrar istället den värld i vilken vi befinner oss. Färgerna djupnar, känsligheten ökar. Det som tycks vara vårt innersta vänds utåt. Man lyssnar på ett annat sätt efter att ha hört på Haglund, öppnar sig mot omvärlden.
 
Att det nu åter är dags för en Haglundfestival i Halmstad innebär att det blir möjligt att få delta i en helt öppen gemenskap. Den delaktigheten uppstår trots att vi kanske inte alls känner varandra, men vi träder in i samma ljudande rum, får vara med om dess ständiga förvandlingar och blir i samma ögonblick förvandlade.
 (Erik Wallrup, kritiker på Svenska Dagbladet och docent i musikvetenskap)

”Ibland möter man på trendernas snitslade bana genom samtidskonsten en konstnär med rent sinne och en förmåga att röra vid vårt inre, som får oss
att lyssna till något slumrande inom oss:
En konstnär som går in i sitt djupaste privata jag och
därför når oss alla istället för att försöka nå ut till alla och beröra ingen. Vars verk inte är en
fattig installation eller ett cerebralt effektsökeri. En konstnär som vågar sänka sig ända ner i hjärtat.”
(Hans Pålsson, professor i piano, om Tommies musik ur boken "Tankar om musik") 

arrangör:

I samarbete med kulturförvaltningen, Halmstads kommun.